BG diaspora.
Культурно-просветительская организация
болгар в Москве.

Девиз
Наша цель – поиск добрых сердец и терпеливых воль, которые рассеют навязанный нам извне туман недоверия и восстановят исконную теплую дружбу между нашими народами в ее подлинности и полноте.
септември 2020
П В С Ч П С Н
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Хроника на освещението на русскиятъ храма при Санъ-Стефано

Вѣстник „ПРѢПОРЕЦЪ“. Декември 1898г. Правописът е запазен.

— По инициативата на Соф. Градско Общ. Управление, вчера въ 11 ч. прѣдъ обѣдъ е била отслужена въ съборната черква „Св. Краль“ панихида за рускитѣ войници, загинали въ освободителната война. На нанихидата сѫ присѫтствували, освѣнъ оффициалнитѣ лица, множество видни столични граждани. Както се научаваме, направено е било распореждание да се отслужатъ и въ другитѣ градове подобни панихиди за ознаменование 20-годишнината отъ освобождението на България и за засвидѣтелствувание участието, коего Българскиятъ народъ отъ далечъ взима въ прѣдстоящето тържество за освещението на русскиять храма при Санъ-Стефано въ паметь на загиналитѣ въ войната.
— Пишать ни отъ Цариградъ, че Великиятъ Князь Николай Николаевичъ щѣлъ да пристигне въ Цариградъ на парахода «Прутъ» въ Съббота, на 5-й того, въ 10 часа прѣди пладне. Персоналътъ на Руското Посолство и офицеритѣ отъ двата русски военни кораба, които стоятъ въ Босфора, щѣли да посрѣщнатъ Н. Императорско Височество при Румели-Кавакъ на Босфора. Всички, заедно съ Великиятъ Князь, щѣли да слѣзатъ при Долма-Бахче. Отъ тамъ съ дворцови кола тѣ щѣли да отидатъ въ Илдъзъ-Кьошкъ, гдѣто Великиятъ Князъ щѣлъ да направи посѣщение на Султана и щѣлъ да му врѫчи едно собственнорѫчно писмо отъ Негово Императорско Величество Русскиять Императоръ, въ което се говорило за реформитѣ, които ще трѣбва да се въведатъ въ Европейска Турция. Слѣдъ това Великиятъ Князь щѣлъ да отиде въ приготвената за него квартира въ Шале-Кйошкъ, гдѣто сѫ били живѣяли и Императорътъ и Императрицата на Германия. Тамь, слѣдъ единъ часъ, Султанътъ щѣлъ да му върне посѣщението. Сѫщиятъ день, въ 2 часа слѣдъ пладне, Великиятъ Князь щѣлъ да посѣти храмътъ Св. Великомѫченикъ Георгий въ Галатария. при Санъ-Стефано, който е построенъ въ паметь иа Русскитѣ войници, наднали въ войната за освобождението на Бьлгария. Вечерьта Н. И. Височество щѣлъ да се върне въ Цариградъ и щѣлъ да отиде въ Русското Посолство, гдѣто щѣлъ да прѣнощува. Въ Недѣля, на 6-й того, утриньта, Н. И. Височество, придруженъ отъ персонала на Русското Посолство и отъ рускитѣ офицери, щѣлъ да отиде въ храмътъ Св. Великомъченикъ Георгий за да присѫтствува на тържественното освещение на храмътъ и на молебена за здравието и дългоденствието на Императора Николая II. Вечерьта щѣло да има угощение въ Русскою Посолство. Въ Понедѣлникъ Султанътъ щѣлъ да даде обѣдъ въ честь на Великиятъ Князь. А въ Вторникъ, ако Н. И. Височество би останаль и тая день въ Цариградъ, щѣло да има въ Русскою Посолство второ угощение, на което щѣли да бѫдатъ поканени Турскитѣ Министри, Дипломатическитѣ Прѣдставители, живущитѣ въ Цариградъ Русси и нѣкой видни семейства въ Пера. Но желанието на Н. Ц. Височество Българскиятъ Князь, едва депутация отъ български офицери щѣла да присѫтствува при освещението на паметниятъ храмъ.
— Народното Събрание е избрало една депутация, която да го прѣдставлява при освещението паметниятъ храмъ въ Галатария. За членове на тая депутация сѫ били избрани: И. Горбановъ, Д. Радевъ, Г. Даскаловъ, С. Камбосевь, Н. Козаровъ, И. Паанчевъ, Ив. Абрашевъ, Г. Михайловъ и П. Наботковъ.
— Военното Министерство, по желанието на Князя, било опрѣдѣлило генератъ-майора Николаева и полковника Блъскова, да присѫтствуватъ, отъ името на Българската Армия, при освещението на наметната църква въ Галатария. И за това намѣрение на нашето Военно Министерство било съобщено по надлѣжниятъ каналъ на Русскиятъ Посланникъ въ Цариградъ. Обаче, слѣдъ това, неизвѣстно по какви причини, нашето Правителство се е отказало отъ това намерение.