Освещавание памятника при Сан-Стефано

BG diaspora.
Культурно-просветительская организация
болгар в Москве.

Девиз

Наша цель – поиск добрых сердец и терпеливых воль, которые рассеют навязанный нам извне туман недоверия и восстановят исконную теплую дружбу между нашими народами в ее подлинности и полноте.

януари 2022
П В С Ч П С Н
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Освещавание памятника при Сан-Стефано


Памятника, за освободителната война, въ Сан-Стефано, На 6-й миналий Декемврий се извърши освѣтяваніето на велічественния памятникъ, издигнѫтъ въ Галатария, близо до Сан-Стефано въ памятъ на падналитѣ войници прѣзъ освободителната война въ 1877—78 година, а особенно за увѣковѣчавание събитието осветено чрѣзъ Сан-Стефанския Договоръ подписанъ на 19 Февруарий 1878 година. Този монументаленъ памятникъ, съзиданъ отъ русски артисти и русски работници, се издига всрѣдъ една градина въ Галатария, на нѣколко километра отъ Сан-Стефано. Той се състои отъ една гробница, дѣто сѫ вложени коститѣ на повече отъ 6000 войници паднали на бойното поле и извадени изъ гробищата въ Сѣверна и Южна България; отъ една черквица и една камбанария, по источно-православенъ стилъ, съ въспоминателни надписи по стѣнитѣ и икони. Тази великолѣпна постройка е почната въ 1892 година и е сторила на русското правителство единъ милионъ и половина.

Царьтъ се прѣдставляваше при тази церемония отъ специялния си пратеникъ чича си великий дукъ Николай Николаевичъ, придруженъ отъ многобройна свита, отъ военна депутация изъ всичкитѣ армейски корпуси, които сѫ земали участие въ освободителната война, отъ депутацията на Народното ни Събрание. Откриванието на този скѫпъ за насъ памятникъ е станало по най тьржественъ начинъ и нека прибавимъ мимоходомъ, прѣзъ прѣбиванието си въ Цариградъ великия дукъ Николаевичъ е ималъ за миссия да съобщи Султану желанието на Н. Н. Величество Царя, щото съдбата на християпитѣ въ турската империя да се олучши по възможности по скоро.


http://sobory.ru/photo/303305
Фото из иллюстрированного прибавления к газете „Московский листок“
1 января 1898


Фото из иллюстрированого приложения к газете „Новое Время“
1 января 1914

Статья опубликована 12.12.2015г.