МОЛИТВА КИПРИАН

BG diaspora.
Культурно-просветительская организация
болгар в Москве.

Девиз
Наша цель – поиск добрых сердец и терпеливых воль, которые рассеют навязанный нам извне туман недоверия и восстановят исконную теплую дружбу между нашими народами в ее подлинности и полноте.
ноември 2020
П В С Ч П С Н
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

МОЛИТВА КИПРИАН

Митрополит Киприан

МОЛИТВА
КЪМ МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИ
И НА ЦЯЛА РУСИЯ
КИПРИАН-БЪЛГАРИН
ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
МОЛИТВА
МИТРОПОЛИТУ МОСКОВСКОМУ
И ВСЕЯ РУСИ
КИПРИАНУ БОЛГАРИНУ
ИЗ ВЕЛИКО-ТЫРНОВО
Прости нас, Светителю Киприане, прости нас, Твоите сънародници, които живеем в Москва, живеем на „Твоите“ места, газим същата земя и пием същата вода, а забравяме за Теб и Твоето велико дело.

Прости нас, Отче Киприане, Твоите съотечественици, че оставихме Теб и Твоето дело в чужди ръце – 590 години да те считат засърбин или грък.

А Ти си дал толкова доказателства! Нали не случайно си избрал мястото, наречено Трисвятото хълмче, там, където рекичката Раменка се влива в по-голямата си посестрима Сетун. Та нали това хълмче с възвишението и криволици те на реките прилича на прекрас ните лъкатушения на Янтра око ло родния Ти град Търново! Та налиоттук минава пътят за Киев, къ дето Ти си бил немалко години. Танали оттук минава пътят за Тво ето родно Търново -славната бъл гарска столица! Та нали от тезиместа се отправи в старата бъл гарска престолнина, за да Те тябляскаво посрещне, преди да бъдезавладяна от поганците.

Прости нас, Святителю Киприане, че все още не сме намерили достатъчно сили и средства да поставим здрав и хубав кръст на мястото, където е била Твоята църква – на Тримата светци, с което есвързано и названието на мест ността – Трисвятото хълмче(Трехсвятская горка). А там е била и Твоята лятна резиденция,там, далеч от суетата на всекидневието Ти си създал най-хубавитеси произведения, там са превеждани и редактирани светите книги.През 1403 година там са преписани за Успенския събор в КремълПостен и Цветен Триоди, които сесъхраняват в отдела за ръкописи наИсторическия музей. Затова с пълно право този район е наречен отизследователите на руската култура Първа литературна академия, в каквито по-късно ще се превърнат Крутицкият, Заиконоспаският и Андреевският манастири.

Прости нас, Отче Киприане, че късно сторихме нужното, щото Твоето надгробие в Успенския събор в Кремъл да добие истинскияси вид, на което вече се радват Тво ите сънародници от Москва, Русия,България и другите краища на света, на което се покланят всичкивярващи руснаци и посетители нанай-главния храм на Руската православна църква.
Прости нас,Святителю Киприане, че късно сторихме нужното, зада възтържествува правдата за Теб и Твоето българско потекло – сегавече всеки посетител може да про чете и узнае историческата исти на в новото издание на пътеводителя, издаден в Москва.

Прости нас,Святителю Киприане, че все още не сме благоустроили кладенеца, носещ Твоето имеИсточник Киприана. Нохората сиспомнят за Теб, наливат вода оттози кладенец, а знаещите разказват как Ти си хиротонисал на това място епископите на славнитеруски градове Владимир, Суздал имного други.

Прости нас, Отче Киприане, че ние олкова късно дойдохме при Теб – 590 години след Твоята бла жена кончина.

Прости, Святителю Киприане, всички Твои сънародници -обикновени хора и висши чиновници, които не проумяват Твоето велико дело и по такъв начин волю илине волю забавятвъздаването къмТвоята памет.

СВЯТИТЕЛЮ КИПРИАНЕ!

Всичко каквото правим за Теб ние го правим за нас, за нашите души и сърца, ние го правим заради нашата обща МАЙКА БЪЛГАРИЯ.

Дай ни сили, Отче Киприане, да преуспеем в нашите начинания:

Да издирим и съберем копия от всички Твои икони, които са останали в широката руска земя.

Да съберем и издирим всички Твои слова, молитви, поучения, похвални слова, указания, разпо-редби, преводни и редактирани свещени писания.

Да пренесем частица от пръстта на Твоето надгробие в Успенс ким събор в Кремълв новопостроения параклис на Твоето име редом с българското посолство и вродният Ти град Велико Търново.

Да съградим и изографисаме този параклис и го осветим в Твоя чест и в прослава на БЪЛГАРИЯ.

Да благоустроим местността
„Кладенецът на Киприан“.

Да поставим железен кръст на Трисвятото хълмче -мястото на Твоята кончина.

Да назовем на Твоето име уличката редом с посолството.

ОТЧЕ КИПРИАНЕ!

Вдъхни сили всекиму, за да сла ви Твоето дело. За да няма руснаки българин, които да не знаяты когато посещават Третяковскатагалерия и слушат легендата за спасяването на Москва през август 1395 година, че това е станало „по велению Митрополита Московского и Всея РусиКиприана“; Сретенская манастир вМосква да знаят,че на това място -Кучково поле – ебила посрещната иконата на Владимирската Божия майка, пренесена по Твоя воля, и църквата и манастирът са построени по Твое разпореждане, за да увековечи в паметта на хората спасяването на Москва и се запомни сретението – посрещането. Затова помогни ни даубедим служителите на Бога Твоята икона и Твоето дело да бъдатпочитани в тази Божа обител и да намерят място там. Твоите съна родници да ходят по-често там ида разказват на вярващи и невяр ващи за момчето от Велико Тър ново, ръководило църковното ше ствие на 26 август 1395 година и оглавявало толкова години Рускатаправославна църква.

Вдъхни сили, Святителю Киприане, на Твоите сънародници, за дадонесат Твоето дело и до Сава-Острежемския манастир в Звенигород, чиято600-годишнина ще сеотбелязва през септември 1998 година. Нали с Твоята благословия епостроена и тази Божа обител,превърнала се в истинска крепостна руския дух и култура.

Напомни на всички, Отче Киприане, за Твоето сътрудничество съсСветеца Сергий Радонежски, че поТвое благоволение творят Теофан Грек, Святителят Андрей Рубльов,Святителят Епифаний Премудрий,че годините на Твоето управление „были отмечены расцветом духовного творчества на Руси“.

Напомни на българскитедипло мати, Святителю Киприане, тав Твое лице те да виждат свой предшественик – защото какиначе Ти щеше да останеш начело на Руската православна църква в продължение на толкова години, ако не притежаваше богатия опит и изкуството надипломата и мъдростта на църковния и държавендеец. Припомни, Отче Киприане,на всички, които забравят или неискат да си спомнят, за Твоетодело,че пред БОГА ИИСУСА ХРИСТА всички саравни. А в све щеното евангелие е казано: „по делата им ще ги познаете“.

А какъв по-голям неръкотворенпаметник може да има от този,който Ти, Святителю Киприане,си създал?

Благодарим Ти, Отче Киприа не, за всичко, което си сторил заБългария и Русия. На Теб ти е би ло трудно, но Ти си вярвал във ве личието на делото, на което сислужил. Нима е лесно далеч от родината да прославяш идеите наПатриарх Евтимий Търновски ида продължаваш традициите настарата българска литература!

Благодарим Ти, Отче Киприане, че с Твоето име и Твоето дело Ти и днес ни помагаш и ни сочишвярната посока! Благодарим Ти, Святителю Киприане, че сизаложил толкова тухли в здравите темели на българско-руското сътрудничество,та никой не ще бъде в състояние да ги разруши. *

16. IX. 1996 г., Москва

Прости нас, Святителю Киприане, прости нас, твоих соотечественников, живущих в Москве, тех, кто живет на „Твоих местах“, топчет ту же землю и пьет ту же воду, но забываем Тебя и Твое великое дело.

Прости нас, Отче Киприане, Твоих соотечественников за то, что отдали Тебя и дело Твое в чужие руки – 590 лет ты именовался сербом или греком.

Ведь ты оставил столько доказательств! Ведь не случайно избрал место, названное Трехсвятской горкой, то место, где речка Раменка вливается в свою старшую сестрицу Сетунь. Ведь это холмистое возвышение и излучины рек напоминают дивную извилистую Янтру, опоясывающую Твой родной город Тырново! Ведь здесь пролегает дорога, ведущая в Киев, где Ты прожил немало лет! И здесь же пролегает путь к твоему родному городу, Тырново – преславной столице болгарской! Именно отсюда ты направился некогда в древний болгарский престольный город, встретивший тебя блистательно перед тем, как им за владели поганцы.

Прости нас, Святителю Киприане, что мы еще не собрались с силами и не нашли средств, чтобы воздвигнуть надежный и приглядный крест на том месте, где стояла Твоя Трехсвятская церковь, с которой связано и название местности – Трехсвятская горка. Там же располагалась и Твоя летняя резиденция, там, вдали от будничной суеты, Ты создал лучшие свои творения, там переводились и редактировались святые книги. В 1403году там были списаны для Успенского собора в Кремле Постная и Цветная триоди, которые нынче хранятся в отделе рукописей Исторического музея. Потому с полнымправом эти места названы исследователями русской культуры Первой литературной академией, -такими впоследствии стали Крутицкий, Заиконоспасский и Андреевский монастыри.

Прости нас, Отче Киприане, что мы поздно сделали все необходимое, чтобы Твое надгробие в Успенском соборе Кремля приобрело свой первозданный вид, чему могут порадоваться твои соотечественники, проживающие в Москве, по всей России, в Болгарии, в других концах света, и которому поклоняются все верующие россияне, все посетители главного храма Русской Православной церкви.

Прости нас, Святителю Киприане, что мы поздно предприняли необходимое для восторжествования истины о Тебе и Твоих болгарских корнях, – сегодня уже любому доступна эта историческая истина, отраженная в новом издании путеводителя, выпущенного правительством Москвы.

Прости нас, Святителю Киприане, что мы все еще не облагородили колодец, названный твоим именем- Источник Киприана. Но люди вспоминают тебя, черпая воду из этого колодца. Но осведомленные рассказывают о том, как ты благословлял на этом месте епископов прославленных русских городов Владимира, Суздаля и многих других.

Прости нас, Отче Киприане, зато, что мы так поздно пришли к тебе – через 590 лет после твоей блаженной кончины. Прости, Святителю Киприане, всех своих соотечественников простых людей и высоких чиновников, которые, не постигая умом Твоего великого дела, вольно или невольно тормозят воздание должного Твоей памяти.

СВЯТИТЕЛЮ КИПРИАНЕ!

Все, что делаем мы ради тебя, делаем это и ради нас, ради наших душ и сердец, во имя нашей общей матери – Болгарии.

Дайнам силы, Отче Киприане, преуспеть в наших начинаниях:

Отыскать и собрать копии всех твоих икон, оставшихся после тебя на просторах русской земли.

Собрать, разыскав, все Твои слова, молитвы, поучения, похвалъные слова, указания, распоряжения, переводимые и редактируемые то бой священные писания.

Перенести малую толику земли с Твоей могилы из Успенского собора в Кремле в сооружаемую вблизи посольства Болгарии часовню, названную твоим именем, и в Твой родной город Велико-Тырново.

Завершить строительство и расписать эту часовню, и освятить ее в твою честь и во славу Болгарии.

Благоустроить местность Источник Киприана.

Воздвигнуть железный крест на Трехсвятской горке – месте твоего скончания.

Назвать твоим именем небольшую улицу рядом с посольством.

ОТЧЕ КИПРИАНЕ!

Дай силы каждому ради прославления дела Твоего. Чтобы не было среди русских и болгар людей, которые бы не знали, посещая Третьяковскую галерею и слушая легенду о спасении Москвы в августе 1395 года, что это произошло «по велению Митрополита Московского и всея Руси Киприана», посещая Сретенский монастырь в Москве, вблизи которого, на Кучковом поле, некогда встречали икону Владимирской Богоматери, которая была пренесена по твоей воле, и что церковь и монастырь были возведены по Твоему повелению, чтобы увековечить в людской памяти спасение Москвы и запечатлеть сретение – встречу. А для этого помоги нам убедить служителей Божьих сделать так, чтобы Твоя икона и Твое дело были почитаемы в этой Божьей обители, обретя там свое место. Чтобы твои соотечественники посещали ее чаще и рассказывали верящим и не верящим о том, как их соотечественник, родом из Велико Тырново, возглавлял крестный ход 26 августа 1395 года и много лет возглавлял Русскую Православную церковь.

Дай сил, Святителю Киприане, Твоим соотечественникам донести Твое дело до Савва-Острежемского монастыря в Звенигороде, 600-летие которого будет отмечаться в сентябре 1998 года. Ведь и эта Божья обитель, основанная с Твоего благословения, стала истинной твердыней русского духа и русской культуры.

Напомни всем, Отче Киприане, о Твоем сотрудничестве со Святым Сергием Радонежским, отом, что по Твоему благоволению творили феофан Грек, Святитель Андрей Рублев, Святитель Епифаний Премудрый, что годы Твоего управления митрополией «были отмечены расцветом духовного творчества на Руси».

Напомни болгарским дипломатам, Святителю Киприане, что в Твоем лице они должны видеть своего предшественника – ведь как бы ты мог возглавлять Русскую Православную церковь на протяжении стольких лет, не обладая богатым опытом, искусством дипломата и мудростью церковного и государственого деятеля.

Напомни, Отче Киприане, всем, кто забыл или не желает помнить о твоем деле, о том, что перед ГОСПОДОМ ИИСУСОМ ХРИСТОМ ВСЕ равны. Не случайно в святом Евангелии сказано: «их познаете по делам их».

А каким должен быть нерукотворный памятник, чтобы он мог превзойти сотворенный Тобой, Святителем Киприаном?

Благодарим Тебя, Отче Киприане, за все, что сотворено Тобой для Болгарии и России. Тебе было трудно, но ты веровал в величие дела, которому служил. Разве легко было вдали от родины прославлять идеи Патриарха Евфимия Тырновского и следовать традициям болгарской литературы!

Мы благодарны Тебе, Отче Киприане, за то, что именем и делами Твоими Ты помогаешь нам и сегодня, указуя верное направление!

Мы благодарны Тебе, Святителю Киприане, за то, что Ты заложил так много кирпичей в столь прочный фундамент болгарско-русского сотрудничества, что никому его не разрушить. *

16 .IX. 1996 г., Москва

 

* За пръв път прочетена от автора на първото тържество в Успенския събор в Кремъл на 16 септември 1996 година по случай 590 години от блажената кончина на митрополит Киприан и на 12 февруари 1998 година в киносалона на посолството в Москва по случай сформирането на комитет „Митрополит Московски и на цяла Русия Киприан“. * Впервые была прочитана автором 16 октября 1996 года в Успенском соборе Кремля, где впервые торжественно отмечалось 590-летие со дня блаженной кончины митрополита Киприана, и 12 февраля 1998 года в кинозале посольства в Москве по случаю создания комитета „МитрополитМосковский и всея Руси Киприан“.