BG diaspora.
Культурно-просветительская организация
болгар в Москве.

Девиз
Наша цель – поиск добрых сердец и терпеливых воль, которые рассеют навязанный нам извне туман недоверия и восстановят исконную теплую дружбу между нашими народами в ее подлинности и полноте.
юли 2020
П В С Ч П С Н
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Текето край оброчище – място за молитва на християни и мюсюлмани

Сред топ 50 на малко познатите туристически обекти в Североизточна България е Текето край село Оброчище, сочи кампания, организирана преди година от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Текето

Оброчище означава религиозно светилище или място, където се извършват религиозни оброци и обреди. В Оброчище се намира едно от няколкото запазени алевийски тюрбета от 16 век в България. Смята се, че в него се намира гробът на бекташкия водач Акязълъ баба. То представлява седмоъгълна сграда с правоъгълно преддверие, изградена от квадрова зидария от местния варовик. Отвътре е украсено със стенописи, рисувани вероятно в края на 19 век и началото на 20 век, които през 1972 година са обявени за паметник на културата от местно значение. Предполага се, че тюрбето е построено в средата на 16 век, като с времето около него се образува дервишко теке, останалите части от което днес са разрушени. По останките на имарета може да се съди, че той е представлявал голяма седмоъгълна сграда с диаметър на вписаната окръжност 23 m.

Двуобредният молитвен дом на мюсюлманския светец Ак Язълъ Баба (баба-букв. баща; водач на Дервишки орден) и неговия християнски двойник Св. Атанас се намира в покрайнините на с. Оброчище. Началото на този дом, наричан от местното население „Текето” (Дервишка обител) или „Манастира”, се губи в далечния XVI в. Тогава – разказват османските документи – в покрайнините на гъстата гора на Балтата се заселва Ак язълъ Баба. Той се счита за духовен приемник на Отоман Баба – водач на мюсюлмански орден, свързан с групата Абдалан – и рум и учението на хуруфитите. През 1492 г. малко след смъртта на шейха (старейшина, духовен глава на Дервишки орден), последователите на неортодоксалния ислям, сред които са и Дервишите (букв. Беден,нищ; мюсюлмански монах или човек, следващ определен мистичен път) на Отоман Баба, са подложени на преследване. Четири години по-късно начело на братството застава Ак язълъ Баба. За да спаси ордена, той приема бекташийството и с част от учениците си се преселва в долината на р. Батова, далеч от центъра на Османската империя. Тук неговата обител поема функциите на своебразен център на един от клоновете на ордена, а самият шейх, достигнал най-висшата степен в тайното мистично познание – „полюс на полюсите”,става духовен глава на част от бекташийските водачи в източните Български земи. След смъртта му Дервишите построяват неговото Теке, около което възниква село Текиеджик (днешно с.Оброчище).

Изграждането на комплекса и оформянето му като стопанско-религиозна институция продължава няколко десетилетия и съвпада с управлението на султан Сюлейман I (1520 – 1566 г.) За разлика от ортодоксалните мюсюлмански обители обаче, молитвеният дом на Ак язълъ Баба така и не успява да спечели доверието и подкрепата на централната власт, защото остава средище на неортодоксалните вярвания, представи и ритуали. А от втората половина на XIX в. Tекето се превръща и в двуобредно светилище, което се посещава от мюсюлмани и християни.

Християните почитат на това място Св. Атанасий Велики. Те вярват,че някога тук е имало манастир, превърнат от мюсюлманите в Дервишка обител, а Св. Атанас бил убит от турците, за да защити своята вяра. Иначе и този светец е реално съществувала личност. Той е виден архиепископ и Богослов, живял през IV в. в Александрия, на когото църквата дължи разгромяването на арианската ерес, създаването на никейско-цариградските символи на християнската вяра и установяването на истинския сборник от книги на Светото писание.

Много и различни са преданията и легендите за Ак язълъ Баба и Св. Атанас. Те представят двамата светци като древни митични герои, които могат да строят сгради само за една нощ и с една секира; да намират и връщат изгубени животни; да наказват неверниците с болест или смърт, а вярващите да лекуват и даряват със здраве и благополучие; да правят така, че телетата да спират да бозаят и кучетата да престават да лаят, а от мушнатия в земята дървен шиш веднага да израства дърво. Казват,че и днес Ак язълъ Баба и Св. Атанас продължават да помагат на хората.

Столетия наред молитвеният дом край с. Оброчище се посещава от вярващи от близки и далечни краища на България. По традиция мюсюлманите идват в Текето в понеделник, четвъртък или петък, а християните – винаги когато имат нужда от закрилата на своя светец. Най-многолюдни стават събиранията на 2 май – летния Атанасов ден, приет и за празник на Ак язълъ Баба. Тогава християните и мюсюлманите празнуват заедно и вършат едни и същи обреди: преспиват за здраве на Текето; молят се при гроба на Светеца и палят свещи; мият се с вода и връзват парцалчета по клоните на дърветата; оставят богати оброчни дарове и правят жертвоприношения. Много от тези обредни практики и ритуали, макар да се осмислят чрез християнството или исляма, идват от дълбока дрвеност. Те отразяват прастарата вяра на човека в силата на водата, камъка и дървото, както и вечния му стремеж към добруване, здраве и благополучие.

днес

Днес от някогашния комплекс са запазени само две сгради: тюрбето – или гробницата на Светеца, и имаретът – мястото, където някога монасите вършели своите ритуали и приютявали всеки пътник,минал покрай тяхната обител. Сградите са с различна големина, но с еднакво архитектурно решение. Те представляват правилен седмостен с прилепнало към едната от страните му правоъгълно преддверие.

Тюрбето е построено от прецизни, плътно издялани каменни блокове, плътно иззидани с хоросанов разтвор и допълнени с мрамор по сводовете на прозорците и вратите. Помещенията му са покрити с куполи, които отвън са обшити с оловна ламарина, а отвътре са изографисани с растителни и геометрични орнаменти. В средата на тюрбето е гробът на Ак язълъ Баба, ориентиран североизток – югозапад и покрит със зелено сукно. Някога до него били сложени вещите на Светеца, които, според вярванията, пазели необикновената сила на евлията (мюсюлмански светец).

Имаретът на Текето е със значително големи размери и с вход от юг. Разположен е на около 50 м северно от гробницата му.Покривът му е разрушен по време на Руско-турската война от 1768 – 1774 г. В миналото основното помещение на сградата е завършвало със сложна седемскатна дървена конструкция, обшита с оловна ламарина. И тук таванът е бил украсен с многоцветни орнаменти, а подът – застлан с мрамор. В средата на имарета е имало шадраван, а в северния му край се е издигало огнище, което завършвало с висок седемстенен каменен комин.

По своята архитектура Текето на Ак язълъ Баба се родее с молитвените домове на Демир Баба в местността Сборяново край град Исперих,на Отоман Баба край с.Тракиец, Хасково и на Кадемли Баба край с. Графитово, Сливенско.То е уникален паметник на османската култова архитектура по Българските земи от първата половина на XVI в. Но тайната на неговото дълголетие се крие във факта,че хората продължават да идват на това място,защото тук “Бог е един” и защото дори и днес тук все още стават чудеса!!

И сега светилището се почита както от мюсюлмани, така и от християни. Поклонници на двете религии организират там общ традиционен събор на 1 и 2 май. В миналото пъстри тълпи от поклонници – казълбаши от Делиормана и Добруджа, българи, гагаузи и татари от Варненско и Балчишко, пристигали да се поклонят пред гроба на светеца, а днес мюсюлманите правят курбани за здраве, а християните почитат празника на Свети Атанас Летни. На този ден заедно вярващите християни и мюсюлмани оставят своя вещ или преспиват в района на гробницата на светеца. Те вярват, че този оброк ще запази здравето на здравите и ще изцери болките на болните. Най-вероятно оттам идва и името на селото Оброчище – думата „оброчище” означава религиозно светилище или място, където се извършват религиозни оброци и обреди. Освен това вярващите поставят ръка в отвор към гроба. Това според поверията носи изцеление.

Между 15 и 18 май в местността Текето в село Оброчище се провежда международен фестивал за религиозно пеене на име св. Атанасий Велики, който събира на едно място вярващи от три религии: православни, мюсюлмани и католици.